Ενημερωτική εκδήλωση για δύο νέες δράσεις του ΕΠΑνΕΚ.