ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ