ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΑΧΘΟΥ