ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020