ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΡ. ΑΛΜΠΑΝΗ