ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Πρόεδρος Δ.Ε.Ε.Π. Ν.Δ. Αρτας