ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ

ΒΙΚΥ ΣΙΑΠΑΤΗ Πρ. Π.Σ.Υ.Ε.Υ. Κ.Γ.