ΕΚΠΝΕΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

0
176

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ
Αντιδήμαρχος Αρταίων