ΕΚΠΝΕΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

0
68

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ
Αντιδήμαρχος Αρταίων