ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΚΟΛΗΣ Πρόεδρος Ένωσης Μετακινούμ. Κτηνοτρόφων Ηπείρου