ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ

0
80

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΚΟΛΗΣ Πρ. Ένωσης Μετακινούμ. Κτηνοτρόφων Ηπείρου