ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΆΡΤΑΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ Πρ.Συλλ. Εργαζ. Γ.Ν. Άρτας