ΕΚΚΛΗΣΗ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ