ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ ΤΟΥ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ