ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΆΡΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΕΞΟΡΥΞΕΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΩΝ