ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ