ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: »ΠΑΙΔΕΙΑ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ:ΤΑ ΕΦΟΔΙΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΑΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΑ»