ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΆΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ