Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα για την τρίτη ηλικία.