ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ Ν.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ”ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”

ΝΙΚΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ Διευθυντής Γραφείου Τύπου Ν.Δ.