ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΆΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ

0
236

ΕΥΗ ΚΛΟΥΡΑ Γραμματέας Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Άρτας