”ΕΔΩΣΑΝ” ΑΙΜΑ ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ-ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ