Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Σύμβουλο το τεχνικό πρόγραμμα έργων του 2018.

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων το τεχνικό πρόγραμμα έργων για το 2018. Για μελέτες και αναπτυξιακά έργα και τον πρωτογενή τομέα που δεν περιλαμβάνονται σ’αυτό έκαναν λόγο επικεφαλής της αντιπολίτευσης.