ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »ΠΑΡΙΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ»