ΕΓΙΝΕ Η ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ