“Είναι πολιτική μας επιλογή η ενίσχυση του αεροδρομίου των Ιωαννίνων”

Υπάρχει πολιτική βούληση για την ενίσχυση του αεροδρομίου Ιωαννίνων τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών,Θάνος Βούρδας. Απαιτείται όμως πρόσθεσε ολοκληρωμένο σχέδιο και προσπάθεια συλλογική.