Δ.ΠΕΤΑΝΙΤΗΣ: » ΕΧΕΙ ΑΔΙΚΗΘΕΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΘΕΙ»