Δύο νέες δράσεις του ΕΠΑνΕΚ παρουσιάστηκαν στο Επιμελητήριο Άρτας.

0
328

Ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση των δράσεων του ΕΠΑνΕΚ «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων » και «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας / Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» πραγματοποίησε το Επιμελητήριο Άρτας & η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας,Πελοποννήσου,Ηπείρου & Ιονίων Νήσων. Οι δράσεις αφορούν α) αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου,εστίασης & εκπαίδευσης και β) τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού των επιχειρήσεων.