ΔΩΡΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν. ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΟΜΑΖΟΣ- Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αρτας ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ-Διοικητής Γ.Ν. Αρτας