ΔΩΡΕΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΦΟΡΗΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ