Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών και στον Δήμο Ζηρού.

Και ο Δήμος Ζηρού προχωρά στη ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο. Οι ρυθμίσεις οφειλών αφορούν φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις ενώ όπως τονίζει ο Δήμαρχος Νίκος Καλαντζής τα έσοδα λειτουργούν ανταποδοτικά προς τους δημότες.