Δυνατότητα έκδοσης αδειών διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Τη δυνατότητα έκδοσης αδειών διατήρησης έχουν οι ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο. Βασικά κριτήρια αποτελούν η ίδρυση και η λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και η διατήρηση της δυναμικότητάς τους.