ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ -Διευθύντρια Α/θμιας Εκπαίδευσης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ -Διευθύντρια Β/θμιας Εκπαίδευσης ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΑΡΜΠΗΣ-Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Άρτας