ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΤΑΣ Ε.Ε.Σ. ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

0
63

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Πρόεδρος Τμήματος Αρτας Ε.Ε.Σ.