ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΒΙΚΟΥ -ΑΩΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΙΤΣΑΚΗ Στέλεχος ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.