ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ