ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Πρόεδρος Δ.Ε.Ε.Π Αρτας