Δράση για την οδική ασφάλεια με τίτλο “Pit stop στη γέφυρα” Ρίου – Αντιρρίου

Στο πλαίσιο της Πανελλαδικής εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με άλλους φορείς και την αρωγή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αιτωλίας και της τροχαίας Ναυπάκτου πραγματοποίησε PIT STOP στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. Δηλαδή δωρεάν ελέγχους σε διερχόμενα οχήματα. Η πλειοψηφία – σύμφωνα με τα αποτελέσματα – της κατάστασης των οχημάτων και η συνολική τους εικόνα κρίθηκε σε επίπεδο μη ικανοποιητικό, ενώ το ποσοστό των αυτοκινήτων που ήταν στο “πολύ ικανοποιητικό επίπεδο” ήταν μηδενικό.