Δράσεις καθαρισμού Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου

Στα πλαίσια των περιβαλλοντικών του δράσεων και ο φορέας Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου συμμετείχε στην πανελλαδική εθελοντική εκστρατεία καθαρισμού Let’s do it. Οι δράσεις υλοποιήθηκαν σε Τοπικές Κοινότητες των Δήμων Κεντρικών και Βορείων Τζουμέρκων.