Δράσεις για καινοτόμες επιχειρήσεις χρηματοδοτεί το Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020».

Δύο νέες προσκλήσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ήπειρος 2014 – 2020. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 6 εκατ.715 χιλ.ευρώ.