ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΑΚΤΗΡΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄΄INNO.TRITION”