ΔΙΟΔΙΑ: ΞΕΚΙΝΑ Η ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ