ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ