ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ” ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ”