ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ Πρόεδρος Ε.Φ.Ε.Ε.Α.Φ