ΔΙΑΝΟΜΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΒΑ

Πραγματοποιήθηκε η παραλαβή – παράδοση οπωροκηπευτικών από τη Περιφερειακή Ενότητα Άρτας για τους δικαιούχους του προγράμματος ΤΕΒΑ. Ωστόσο οι ποσότητες πορτοκαλιών επεστράφησαν αφού στον έλεγχο από τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας κρίθηκαν ακατάλληλες.