ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ Πρόεδρος Ε.Φ.Ε.Ε.Α-Φ