”ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ” ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Πρόεδρος ΚΕΔΕ