ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Πρόεδρος ΔΕΕΠ Ν.Δ. Αρτας