ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ Μέλος Π.Σ. ΣΥΡΙΖΑ