ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ”ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ- ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ”